Dominik Farhan

Slovníček tradingu

Toto jest postupně se rozrůstající slovník vysvětlující nějaké pojmy, na které narážím zas a znovu a hodí se mít někde poznamenané, co přesně znamenají. To, co se zde nachází, rozhodně neberte jako korektní vysvětlení/definici. Nejsem žádný odborník a dělám chyby.

Futures

Listina jejíž koupě mě nutí prodat/koupit v požadovanou dobou za předem stanovenou cenu. Je to dobré třeba když se obavám, že cena půjde v budoucnu dolu, tak si zkusím koupit futures od někoho, kdo věří, že cena půjde nahoru. Až dojde k expiration date, tak já vydělám, pokud šla cena dolu, ale prodělám, pokus šla nahoru, protože tržní cena je najednou vyšší.

Options

Fungují obdobně jako futures akorát možnost prodat/koupit není povinností, ale jen možnosti, proto options. Zároveň to většinou bývá tak, že tu možnost mám kdykoliv až do doby expirace, nejen v ten stanovený moment (viz US/EU options).

Market makers

Urychlují obchodování tím, že mají nakoupeny nějaké papíry v úschově a prodávají/nakupují je od nich ostatní investoři. Investor tak nemusí čekat v tradu na protistranu. Zvyšují liquiditu tím, že tlačí nabídky buy/sell k sobě. Market makers vydělávají na tzv spreadech.

Market neutral strategie

Snažím se minimalizovat riziko tím, že se hedguji, kdykoliv kdy otevřu pozici nějaký opačným obchodem. Využívá se různých neefektivnosti trhů, často se tradují spready.

Spread

Rozdíl mezi ask a bid.

Hedge

Něco jako pojistka proti nechtěnému pohybu toho, s čím obchoduji. Často to znamená vsadit proti sobě. Například se chci pojistit, že cena toho, co kupuji, prudce nepadne. Mohu si koupit opci, která mě opravňuje to do určité doby libovolně prodat za fixní cenu, tím se ochráním proti prudkému propadu.

Short

Prodej na krátko. Spekuluji, že cena půjde dolu. Půjčím si například něčí akcie, ty prodám, počkám, až cena spadne a nakoupím zpátky. Akcie vrátím věřiteli, ale vydělám na tom, že jsem je draze prodal a levně nakoupil zpět.

Order book

Seznam nabídek na prodej a koupi pro nějaký cenný papír. Nabídky jsou řazeny dle ceny.

Volume

Kolik se zobchoduje za jednotku času. Nebo také velikost pozice, která se nachází na určité cenové hladině v order booku.

Price-time priority

Primárně se hodnotí cena, druhotně čas. Způsob prioritizace příkazů z order booku.

Hit the bid

Prodám za současnou bid cenu na trhu. Dobré, když chci prodat hned. Pokud chci udělat to samé, když nakupuji, říká se tomu lift the offer.

Market order

Příkaz na obchod za tržní cenu.

Limit order

Dávám fixní limit za to, za jakou částku jsem ochoten trade udělat.

Fill or kill

Limitní order, který chci uskutečnit celý a okamžitě, nebo zrušit.

IOC order

Obecně limitní příkaz, který se provede buď celý, nebo částečně a nakonec se, pokud stále něco zbývá, zruší.

Transaction cost

Poplatky pro burzu na provedení obchodu.

Pairs trading

Hledám instrumenty, jejichž cena dlouhodobě koreluje. Když se korelace oslabí (jeden třeba vzroste na ceně kvůli výjimečné poptávce), koupím ten levnější a prodám ten drahý. Přitom sázím na to, že cena se vrátí do původních mezí a provázanost se obnoví.

Call option

Opce opravňující k nákupu.

Put option

Opce opravňující k prodeji.

European option

Opci lze použít až v momentně expirace.

American option

Opci lze použít kdykoliv až do momentu expirace.

Intrinsic value

Vnitřní hodnota věci, nemusí být to, co tvrdí trh. U opcí za to lze považovat rozdíl hodnoty toho, co opce sleduje, a strike value.

Strike value

Fixní cena určující u opce, kolik obdržím/zaplatím, když dojde k použití.

Time value

U opcí. Hodnota se mění s časem. Obecně klesá s časem, protože čím blíže jsme expiraci, tím nižší šance je, že se sledované aktivum pohne výrazně směrem pro držitele opce výhodným. Zároveň dost záleží na volatilitě assetu. Kdyby ta rostla, poroste i time value.